Fra de nøgne bare marker i randzonen

Uffe Elbæk

På mange måder kropsliggør Alternativets politiske leder bevægelsen fra periferi til centrum: Uffe blev født i 1954 i Ry langtfra landets centrale organer, men kom i kraft af sin karriere nærmere storbyen og bor i dag på Frederiksberg.
Også rent uddannelsesmæssigt startede han et sted, hvor de færreste politikere vælger at fange an, nemlig som socialpædagog fra Peter Sabroe Seminaret i Aarhus.
Sidenhen blev Uffe især kendt som kulturel iværksætter og grundlægger af uddannelsen Kaospiloterne, men det er indenfor politik, at Uffe fra 2009 og frem til i dag har brugt det meste af sin tid, og siden 2015 som politisk leder af Alternativet.

Energiakademiet er stolte af at byde Uffe Elbæk velkommen som gæsteblogger, for på trods af sin placering i landets magtmæssige centrum har Uffe et særligt øje for periferiens betydning i demokratiet. Det var helt derude, på de nøgne, bare marker i den politiske randzone, som få besøger eller regner for noget, at Alternativet blomstrede op, og den erfaring var vi nysgerrige efter at høre mere om på Den Positive Forandring.

 

Det flerdimensionelle ord under lup

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby Ole Fogh Kirkeby (født 1947)[/caption]

Som professor i lederskabsfilosofi på Copenhagen Business School er Ole en af landets helt store akademiske kapaciteter, der på forunderlig vis forstår at kombinere teori med en kunstners følsomhed.

I sit filosofiske virke er han især optaget af begivenheden som begreb, af kroppen og sindet og ikke mindst af ordenes værdi og betydning.

Med inspiration fra protreptikken, en særlig dialogform udviklet af Aristoteles, hvor man stræber efter den gode samtale baseret på værdier i stedet for målsætninger, har Ole udviklet en særlig coching form, hvor et fokus på lederens menneskelige dyder kommer i spil.

Hos ham har ordene frihed til både at ekspandere og trække sig sammen under luppen, indtil de lader deres sande dimensioner dissekere. Ole har selv dyrket kunsten, for eksempel da han i 2010 skrev et det dramatiske oplæg Cantabile 2 og egenhændigt optrådte som skuespiller, da han i 2007 udviklede eksperimental-teater sammen med Bent Noergaard i forbindelse med stykket The Creative Human Being, og da han i 2004 udgav romanen Philosophical Stories, udgivet på Lindhardt og Ringhof.

Det var netop skønheden i Oles tve-æggede tilgang til sit eget filosofiske virke, der fik Energiakademiet til at udpege ham som Den Positive Forandrings første gæsteblogger. Ole har i flere år været en del af akademiets kreative fællesskab, og er i kraft af sin kærlighed til ord blevet indbudt til at kigge nærmere på termet resiliens.